Symbool van Kron

Interlude - Gijzelnemers

Heer Padraig hoort het verhaal van de gijzeling aan. Het lijkt hem bijzonder dwars te zitten dat de mensen onder zijn bescherming een voor een verdwijnen.

Hij besluit zijn persoonlijke garde er op uit te sturen om de lijken te onderzoeken en het gezin te ondervragen. Hij nodigt de avonturiers uit om de volgende ochtend het ontbijt met hem te delen, en ook verdere informatie rondom de recente verdwijningen uit te wisselen.

Als de groep op zijn uitnodiging in gaat worden ze de volgende ochtend rijkelijk onthaald in de villa van de heer. Een tafel gedekt met verse broden en spijzen staat klaar. Tijdens het ontbijt vertelt heer Padraig over de ontdekkingen die gedaan zijn.

De garde heeft de volgende informatie weten te achterhalen:

  • De ouders zouden verkocht worden als slaven
  • Het meisje zou opgeofferd worden, maar niet voordat de gijzelnemers hun plezier hebben gehad.
  • De gijzelnemers wilden het meisje meenemen naar Winterhaven

Heer Padraig vraagt de avonturiers te onderzoeken waar het meisje mee naar toe genomen zou worden. Hij vermoed dat er een verrader in Winterhaven woont die onder een hoedje met de slavenhandelaren speelt.

Comments

SPOooON SPOooON

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.