Symbool van Kron

Sessie 10 - BRAAAAINS

what do we want?!

BRAAAAINS!!

when do we want it?!

BRAAAAINS!!

De groep twijfelt niet en trekt dieper het fort in, voorbij een onheilspellende deur. Een trap verdwijnt de duisternis in. Als Zahar een toorts aansteekt geeft deze minder licht dan gewoonlijk, alsof de duisternis het licht opslokt.

Im het doolhofachtige gangenstelsel dat volgt wordt de groep verrast door zombies, die Maithe vastgrijpen en haar meeslepen de duisternis in.

Als de groep zich van de zombies heeft ontdaan merken ze op dat er op verschillende muren in bloed geschreven staat:

• The Shadows are whispering to me. They tell me secrets. They tell me to do things – horrible things.
• There are shadows in my head and blood on my hands. Who am I? When will it end?
• Get away from me. I do not want to see! NOO!
• Sweet blood – thou are my river and master
• The horned one is calling in my dreams, showing me things. Things that I have to do. He is my Master, he is my Lord.

Verder onderzoek leid naar een verstopte deur die Zahar niet openkrijgt, maar Archdawn wel als hij zijn compaan als opstapje gebruikt om het door Granderemo gevonden knopje in te drukken. Een illusionaire muur verhult een viertal zombies die een wapenkamer bewaken.

Alle waar in de kamer is oud en vervallen, maar op een van de muren hangt een bronzen plakkaat, groen uitgeslagen van de roest. Hierop staat in common:

Quest – raadseltje
A wondrous treasure,
Valued by all, sought by many.
Found in both victory and defeat,
Yet never at the bottom of a treasure chest.
It marches before you like a herald,
And lives long after you are gone.
Of what do I speak?

Maithe roept “een oooze ROFLLOLOMGWTFBBQ”, waarna er een zware stem door de kamer echoot “You try my patience. Offer the answer soon, or the treasure
I guard shall forever be denied to you.”

Na drie maal het verkeerde antwoord te hebben gegeven besluit de groep niet het risico te lopen de hier verborgen schat kwijt te raken, en het raadsel mee te nemen naar iemand die er meer van weet.

De volgende kamer die de groep onderzoekt is in de vorm van een kruis, langs de muren staan tien stenen sarcofagen en twee altaren. Als de altaren worden onderzocht beginnen de sarcofagen genadeloos skeletten uit te spugen. De stroom lijkt niet te eindigen, totdat Maithe besluit een gebed aan Bahamut te weiden, wiens tempel dit lijkt te zijn.

In een van de altaren vind Granderemo vijf draken-standbeeldjes gemaakt van zilver en platinum.

Comments

SPOooON SPOooON

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.