Symbool van Kron

Sessie 4 - Splug

De groep weet met behulp van een gevangen goblin genaamd Splug te ontsnappen uit de gevangenis. Na enig zoekwerk vinden ze hun uitrusting in een nabijgelegen opslagruimte. Een verkeerde afslag leid tot een overweldigend gevecht met een dikke goblin en zijn onderdanen. Darksaid’s vloek velt een tegenstander, maar is te laat om Eilian van de dood te redden. De dikke goblin vlucht zodra het gevecht een wending in het voordeel van de avonturiers neemt.

De avonturiers besluiten verder naar de uitgang te zoeken om hun gesneuvelde kameraad te begraven. Net als ze de uitgang vinden raken ze in gevecht met een bende scherpschutters, die de zwaar gehavende groep te grazen nemen.

RIP

Comments

SPOooON SPOooON

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.