Symbool van Kron

Sessie 5 - A New Hope

De nieuwe groep stopt in Winterhaven op weg naar het festival. In Wrafton’s Inn horen ze dat er recentelijk enkele mensen zijn verdwenen, waaronder de oude uitbater van de lokale shoppe.

Heer Padraig vraagt of de avonturiers een ontsnapte gevangene willen achterhalen. Deze is richting een kobold hol in het zuid oosten vertrokken.

Voordat ze vertrekken kopen de avonturiers een kaart en een kompas bij Bairwins Grand Shoppe

Na een halve dag reizen komt de groep aan bij een opgraving van een zwarte draak. Daar overvallen ze een groep mensen geleid door een schim en een gnoom.

Ze bevrijden Dauven Stahl die door de gnoom gevangen gehouden werd. De groep leert ook dat de schim Kalarel genoemd wordt.

Comments

SPOooON SPOooON

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.