Symbool van Kron

Sessie 8 - blubblubblubblub

Onze helden trekken de ruine van Kalarel in, waar Maithe (na enig aandringen van de DM) een put in dondert, Zahar een geheime gang naar een niet bestaande 2e verdieping ontdekt, Granderemo zich afvraagt of hij iets met een leger ondoden moet en Archdawn zijn liefde voor sinaasappels herontdekt en besluit te gaan zwemmen.

Comments

SPOooON SPOooON

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.