De legende van de drie heren

Iareas Farun,
Jarakean Beril &
Themal Boressa

door Helrick Vael

En zo kwam het dat Kron, op aandringen van de Elementen, het symbool in drieën splitste, aan elk van zijn drie volgelingen een deel toevertrouwend. Aan Iareas, wijsgeer en ziener, gaf hij de Geest van het symbool. Aan Jarakean, machtig veldheer, gaf hij het Lichaam van het symbool. Aan Themal, geestelijk leider van de volgelingen van de Elementen, gaf hij de Ziel van het symbool. De opdracht van de elementen, zoals gesproken door Kron, klonk nog helder na in de oren van de drie heren, toen zij zich op hun weg begaven; “Alleen samen zijn de geest, het lichaam en de ziel machtig genoeg om de Spiegel der Elementen te ontdoen. Zolang de Buitenstaanders nog aan de troon van het oneindige staan, mag de Spiegel niet vallen. Mijn lichaam is niet meer sterk genoeg om jullie te vergezellen. Mijn geest en ziel reizen met jullie. Bescherm het symbool met je leven, zoals ook ik dat gedaan heb.”

De legende gaat dat Iareas zijn geest toevertrouwde aan de sterren boven Taleandar, dat Jarakean in Shidea een fort schiep zo machtig als zijn lichaam, maar dat Themal zijn geloof in de elementen verloor, en zijn ziel verloor in de woestenij van Anshu.

Symbool van Kron

SPOooON