Symbool van Kron

Sessie 6 - Zahar

De groep nadert eindelijk het kobold-hol en stormt naar binnen. Een hevig gevecht volgt, maar IJzertand blijkt niet opgewassen tegen de vereende krachten van de groep, nu versterkt door Zahar.

Ze vinden de volgende berichten op het lichaam van IJzertand en in een schatkist:

Irontooth s letter in the kobold lair

Letter from tra ak to irontooth

Op weg terug naar Winterhaven horen de avonturiers een gesmoord gegil uit een van de nabijgelegen boerderijen. Nadere inspectie doet blijken dat een gezin gegijzeld wordt. De groep besluit in te grijpen, maar is niet snel genoeg om te voorkomen dat de dochter het met haar leven bekoopt.

Ze besluiten de gijzelnemers voor het huis op te stapelen, en ze pas te verbranden als er met Heer Padraig gesproken is.

Comments

SPOooON SPOooON

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.