Symbool van Kron

Sessie 7 - Skellingtons

Op verzoek van Heer Padraig gaan de avonturiers op onderzoek om de verrader in Winterhaven te vinden. Alle aanwijzingen wijzen er op dat er ’s-nachts vreemde dingen gebeuren rondom Bairwins emporium.

Als de groep in de nacht Bairwin overvalt, vlucht hij zijn kelder in naar een kerker die eerder verscholen was. Deze is ingericht als tempel van Orcus. Een kort gevecht volgt, waarbij Bairwin het leven laat.

In een geheime kamer vinden ze een bericht van Kalarel aan Bairwin

Bairwins letter in the basement of his shop

Voor het vinden van de geheime cultus krijgen de avonturiers een greep uit de handel van Bairwin.

Een bezoek aan de nabijgelegen ruines geeft al snel inzicht over het lot van de zoekgeraakte avonturiers, deze zijn als waarschuwing op speren geprikt en achtergelaten rond de ingang van de ruine. Als de groep besluit deze informatie meteen aan heer Padraig te melden, komen ze er achter dat de doden in de begraafplaats van Winterhaven tot leven zijn gekomen en op het punt staan het dorp te belagen.

Op het lichaam van een van de belagers, de norse elf uit Wraffton’s Inn, vinden ze het volgende bericht:

Letter from kalarel to ninaran

Comments

SPOooON SPOooON

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.